O Nas....

YMAA Trójmiasto jest Szkołą Tradycyjnych Chińskich Sztuk Walk funkcjonującą na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni od ponad 18 lat. W ramach swojej działalności prowadzimy zajęcia z Kung Fu: Shaolin i Taijiquan (Tai Chi) dla różnych grup wiekowych. Wyżej wymienione style nauczamy według standardów YMAA International (stowarzyszenie propagujące tradycyjne chińskie sztuki walki). Oprócz regularnych zajęć oferujemy uczestnictwo w obozach, seminariach i warsztatach. Obecnie jesteśmy jedną z najdłużej działających szkół Kung Fu w Trómieście.

Kadra

Urodzony w 1974 roku w Gdańsku. Od 14 roku życia trenuje Kung Fu w strukturach YMAA. W latach 1995-1998 studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego kierunek wychowanie fizyczne o specjalności sportowa odnowa biologiczna. W 1998 uzyskuje stopień Instruktora asystującego Shaolin, zaś w 2006 roku Instruktora asystującego Taijiquan - oba tytuły po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymuje z rąk Wielkiego Mistrza Yang Jwing Minga. W 1998 roku otwiera pierwszą filię swojej szkoły w Sopocie, zaś dwa lata później w Gdańsku. W 2001 roku kończy kurs Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kung fu. Należy do grupy najbardziej doświadczonych i zaawansowanych instruktorów YMAA w Europie. W latach 2013-2017 studiował fizjoterapię w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Obecnie posiada tytuł trenera II klasy Wushu, oraz Sędziego klasy B walk sportowych San Da i Qingda.